ÜRÜNLERİMİZ
Buhar Jeneratörlerinde Kireçlenme ve Korozyon Önleyici Kimyasallar

Kazan Besi Suyu Şartlandırma

Su
; Dünya'da bol miktarda bulunan ve hayat için vazgeçilmez, kokusuz ve tatsız bir bileşiktir.

Su (H2O) moleküler yapısı oldukça basit ve bol bulunan bir madde olmasına rağmen belirli koşullarda diğer bileşiklerden oldukça farklı davranışlar sergiler. Örneğin; katı (buz) hâldeki su, sıvı hâldeki suyun üzerinde yüzer. Dünyadaki hemen hemen tüm diğer bileşiklerde ise katı faz sıvı fazdan daha yoğundur ve katı fazdaki bileşik batar.

 Suyun Isınma (özgül) ısısı yüksektir. 1 gr suyun sıcaklığını 1 °C arttırmak için 1 kalorilik enerji gereklidir. Suyun özgül ısısı, amonyak dışındaki tüm maddelerinkinden daha yüksektir. Bu özelliği sayesinde daha fazla enerji depolayabilir ve Suyun enerjiyi taşıma özelliğinden faydalanılarak birçok ısı transfer sistemlerinde kullanılır. 
Bunların başında buhar jeneratörleri ve buhar kazanları gelmektedir.

Buhar ideal bir ısı taşıyıcı özelliği göstermektedir.

Suyun gizli buharlaşma ısısı yüksektir. 100 °C'de 1 g suyu 1 g su buharı hâline dönüştürmek için 539 kaloriye ihtiyaç vardır. 

Suda sertliğe sebep veren Ca2 ve Mg2 iyonları bulunmaktadır.

Havadaki karbon dioksit ile su, karbonik asidi oluşturur: CO2 + H2O ≥ H2CO3

Kayaların hammaddesi, dünyanın %7 sini oluşturan kalsiyum karbonat ile reaksiyonundan kalsiyum bikarbonat oluşur: H2CO3 + CaCO3≥Ca(HCO3)2

Magnezyum karbonat ile bikarbonat da kalsiyum karbonat ve bikarbonat gibi tepkime gösterir. 

Buhar jeneratörü içinde suyun kaynaması sonucunda ısı transferinin gerçekleştiği yüzeylerde kristal şeklinde kireç tabakası oluşturmaktadır (kışır, kazan taşı). Oluşan bu kireç tabakası ısı transferini güçleştirmekte ve enerji kaybına neden olmaktadır. Borularında bulunan 1 mm kireç oluşumu yakıt sarfiyatını %6-8 oranında arttırmaktadır.

Bununla birlikte yine suyun içerisinde bulunan en başta oksijen olmak üzere çözünmüş gazlar, boru ve serpantinleri ile reaksiyona girerek korozyon oluşturmaktadır.

Kireç ve Oksijen korozyonu ısı transfer yüzeylerinin yanı sıra diğer pompa ve diğer kontrol cihazlarında deformasyona yol açarak, arızalara neden olmaktadır. Tesisin durması imalatın durması dolayısı ile işletmenin zarar etmesi demektir.

Firmamız 43 yılı aşkın imalat ve servis tecrübesi ile periyodik servis verdiği işletmelerde kazan suyu şartlandırma hizmeti vermektedir.

Bu hizmetimiz ile kazanda kullanılan besi suyunun neden olabileceği kireçlenme ve korozyon riskini önleyecek şekilde kazan koruyucu kimyasal kullanılarak hem servis, bakım onarım maliyetlerini azaltmakta hem de yakıt sarfiyatını düşürerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktayız.

Servis mühendislerimiz besi suyu örneğinizi alarak analizlerini yapmakta tesisiniz için en uygun çözümleri sunmaktadırlar.

KORUYUCU KİMYASAL KULLANMANIN YARARLARI:

Buhar jeneratörünün ve ekipmanlarının kirece ve pasa karşı koruması.

Yakıt sarfiyatının düşürmesi ve Enerji tasarrufu.

Buhar Jeneratörü Besi suyunun homojen olmasını sağlayarak daha az blöf yapıldığı için su ve enerji tasarrufu.

Oksijen inhibitörleri sayesinde oksijen korozyonunu önlemesi.

pH değerini uygun değerde tutması.

Korozyon inhibitörleri sayesinde korozyonu önlemesi.

Bünyesinde bulunan kimyasal köpük önleyici sayesinde kaynama esnasında daha kuru buhar oluşumuna yardımcı olması.

Film yapıcı organik bir üründür. Kirecin borulara ve kazan yüzeyine yapışmasını engeller.

Mevcut kazan taşının çözülmesine yardımcı olur.

Buhar Jeneratörü Isı Transfer Yüzeylerinde Oluşan Kireç Tabakası Kalınlıkları ve Buna Karşılık Oluşan Yakıt Kayıpları:

       Kireç Tabakası Kalınlığı (mm)          Yakıt Kaybı (%)
1 mm 6-8
2 mm 10-15
3 mm 25-30
4 mm 30-35
5 mm 35-40
© Copyright 2024 STEAMON - Tüm Hakları Saklıdır İkitelli Organize Sanayii Bölgesi Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A-5 Blok No:15 Başakşehir / İstanbul (Merkez) Telefon : 0090 (212) 485 1 993 - E-Posta : info@steamon.com.tr TÜRKÇE - ENGLISH - RUSSIAN Tasarım : GWT