ÜRÜNLERİMİZ
EKONOMİZER

Ekonomizer, kazandan veya jeneratörden gelen atık gazın duyulur ve gizli ısısını suya veya havaya aktaran borulardan üretilen bir tür ısı değiştiricisidir. Kazan veya buhar jeneratörlerinin bacalarından çıkan atık gazların sıcaklıkları genel olarak çalışma sıcaklıklarından 50-60 oC daha yüksektir.
Kazan çalışma sıcaklığı ve buna bağlı olarak kazan duman gazı çıkış sıcaklığı yükseldikçe, duman gazları vasıtasıyla çevreye atılan enerji miktarı da artmaktadır.
Ekonomizerler, bu atık ısıyı, bünyelerinde sirküle eden suya aktarırlar. Geri kazanılan bu ısı, kazan besleme suyuna verilebileceği gibi ısıtma, kullanım suyu, tekstil yıkama, havuz ısıtılması vb. amaçlar içinde rahatlıkla kullanılabilir.

İtimat markalı ekonomizerler bacadan atılan atık ısı enerjisini kullanarak, kazan ve sistem verimini yükseltmekte yakıt miktarını azaltarak yakıt ekonomisi sağlamaktadırlar. Bu özelliği sayesinde enerjinin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmaktadır.

İtimat ekonomizerinin kullanımı sayesinde kazan duman gazı çıkış sıcaklığı ve yakıt cinsine bağlı olarak kazan veya tesis veriminde %4 ile %10 arasında verim artışı sağlanır.

Sağlanan verim artışına bağlı olarak, aynı kapasite için daha az yakıt harcanması veya aynı miktarda yakıt için daha fazla ısı üretimi gerçekleşir.
Özelikle düşük verimli olan kazanlara ekonomizer ilavesi ile kazan kapasitesi ve verimi optimum düzeylere çıkarılabilir. 

Atık baca gazından kazanılan ısının buhar kazanı besleme suyuna verilmesi durumunda, özellikle kondens dönüşü olmayan proseslerde kazanın termal şoklara maruz kalması önlendiği gibi kazan verimi optimum bir seviyeye ulaştırılır.

Buhar kazanlarında ekonomizer kullanılmasının bir diğer yararı ise buhar kazanlarının aşırı yüklerde zorlanmadan çalışması, değişik yüklere daha iyi uyum sağlaması ve kazan veriminin değişik yüklerde nispeten yüksek kalmasıdır.

EKONOMİZER TASARIMI:

İtimat markalı ekonomizerler, işletme basıncı, yakıt cinsi, sıcaklık, gazın kirlilik durumu, işletme koşulları, yerleşim şekli, vb. faktörler dikkate alınarak, dikişsiz çelik çekme borudan veya paslanmaz borudan, düz borulu, U firkete borulu, spiral borulu, helezon borulu veya kanatlı borulu olarak özel tasarlanıp, imal edilirler. Ekonomizerler müşteri istekleri doğrultusunda kaya yünü ile birlikte alüminyum, paslanmaz veya galvaniz sac ile izole edilirler.
Yoğuşmalı ekonomizerler korozyona karşı dirençli ve uzun ömürlü olması için paslanmaz çelik çekme borudan tasarlanıp imal edilmelidirler.
Buhar kazanında kullanılan ekonomizerin tasarımında su tarafı basınç kaybı önemlidir. Ekonomizer tasarımı yapılırken bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Buhar kazanı besi suyu pompası seçiminde ekonomizer tasarımı ve basınç kaybına göre pompa seçilmelidir.
© Copyright 2024 STEAMON - Tüm Hakları Saklıdır İkitelli Organize Sanayii Bölgesi Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A-5 Blok No:15 Başakşehir / İstanbul (Merkez) Telefon : 0090 (212) 485 1 993 - E-Posta : info@steamon.com.tr TÜRKÇE - ENGLISH - RUSSIAN Tasarım : GWT